Další daňová změna u nemovitostí

Vláda ve středu 5. října 2015 schválila návrh zákona, kterým se mění daň z nabytí nemovitosti. Bohužel ji nesnížila, ani nezrušila. Víte, že třeba v sousedním Slovensku ji už zrušili? Inspirativní pouze pro nás, ne tak pro vládu. Jak je patrné již z pozměněného názvu - plátce bude nově kupující.

Ovlivní tato změna cenu nemovitostí?

Odůvodnění říká, že kdo má peníze – nemá chuť je vydávat a už vůbec ne státu .

…Skutečnost, že poplatníkem daně je převodce, znamená rovněž snížený motivační efekt v souvislosti s placením daně a může způsobovat komplikace při výběru daně, protože v době vzniku daňové povinnosti převodce již není vlastníkem předmětné nemovité věci, tudíž není k placení daně dostatečně nebo vůbec motivován…

Novela zákona by se obecně v cenách nemovitostí neměla nijak zásadně odrazit. Problém může nastat pouze kupujícímu, který žádá v bance o hypotéku. V současné době není možné financovat čtyřprocentní daň z nabití nemovitých věcí hypotékou a tudíž je potřeba počítat s hotovostí navíc.

Nám tak nějak přišlo logičtější, že platí ten, kdo obdrží peníze, ne ten kdo se mnohdy ještě dlouhodobě zadluží na samotnou koupi.

Automaticky se tyto peníze z úschovy odesílali rovnou na příslušný finanční úřad, tedy alespoň v rámci případů naší kanceláře.

Z toho vyplývá jedno – ideálně ponechat cenu včetně daně – pouze změnit pro FU příslušnou osobu poplatníka. Inu a praxe jistě předčí všechna očekávání, nebo třeba bude další novela…

 

 

22.10.2015