Průkaz energetické náročnosti budov

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) neboli „energetický štítek“ se zhotovuje v našem portfoliu služeb při prodeji nebo pronájmu nemovitosti – byt / ucelená část stavby, rodinný dům, bytový dům, obchodní nebo občanská stavba, komerční budova atd.

Energetické štítky

Povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budov (PENB) primárně pro rodinné domy se datuje do roku 2013 a poté se postupně rozšiřoval okruh dotčených staveb.

Od roku 2016 je povinnost mít PENB i při prodeji a pronájmu bytových jednotek. Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy včetně jednotky. Zde platí, že PENB by mělo primárně zajistit Společenství vlastníků jednotek (SVJ). To má na základě písemné žádosti majitele povinnost nechat průkaz zpracovat. Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání průkaz předán, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky.

Platnost PENB je 10 let od vypracování, pokud na objektu nebudou provedeny změny v technologiích nebo větší změny (více než 25 %) na obálce budovy – zateplení, výměna oken atd.

Proč dáváme do inzerce nejhorší kategorii? V případě prodeje / pronájmu bytové jednotky prostřednictvím naší realitky (zprostředkovatele) od Vás potřebujeme grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii a pokud ji nedostaneme, musíme uvést v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu. Tím chráníme sebe i Vás jako majitele nemovitosti před sankcemi, které může uložit Státní energetická inspekce (SEI), a dalšími nepříjemnostmi, které mohou zkomplikovat prodej, případně i období po prodeji.

Na nutnost zhotovení průkazu existují i výjimky. Například objekt postavený před 1. lednem 1947, na kterém neproběhla větší změna, nemusí mít průkaz zhotoven, pokud se tak písmeně domluví prodávající s kupujícím. U těchto objektů se standardně uvažuje, že výsledná klasifikační třída je G (tedy nejhorší možná).

Dále se například průkaz nevypracovává u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání.

Průkaz hodnotí nejen obálku budovy po stránce jejích parametrů, ale rovněž technologie v budově – vytápění, přípravu teplé vody, osvětlení a dále chlazení a větrání. Dostanete tedy komplexní představu o energetické bilanci objektu.

Průkaz energetické náročnosti budovy mohou vypracovávat pouze energetičtí specialisté s příslušným oprávněním na tuto činnost, které eviduje ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Jejich seznam najdete zde.

Informace v tomto článku obsaženy jsou výňatky z příslušné legislativy: Zákon č. 406/2000 Sb. - Zákon o hospodaření energií a Vyhláška č. 78/2013 Sb. - Vyhláška o energetické náročnosti budov.

Neváhejte nás kontaktovat s jakýmkoli dotazem:

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře udělujete souhlas s využitím Vašich osobních údajů, které jsou obsaženy ve formuláři. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobnosti o nakládání s Vašimi osobními údaji a Vašich právech s tím souvisejících jsou obsaženy v zásadách zpracování a ochrany osobních údajů.