Trvalý pobyt je stále strašákem u nájmu...

Asi to dobře znáte – majitel si nepřeje ve své pronajímané nemovitosti umožnit trvalý pobyt. Většinou je takovéto ujednání i obsahem smlouvy. Dle NOZ však toto ujednání není platné, tedy s platnou nájemní smlouvou si trvalý pobyt nájemník sjednat může.

Jak to tedy je? ...
Dle ust. § 10 zákona o evidenci obyvatel zápis údaje o místu trvalého pobytu není závažným zásahem do práv pronajímatelem, ostatních nájemníků v předmětném objektu, ani se nejedná o žádný významný negativní aspekt ve vztahu pronajímatel-nájemce.
Záměr nového zákona o evidenci obyvatel úpravu otázky trvalého pobytu ještě zpřísňuje:
Povinností nájemce - je povinnost přihlásit se k trvalému pobytu.
Povinnost pronajímatele vlastníka - je umožnit užívání a přihlášení k trvalému pobytu.
Potřebný - souhlas takové osoby a takovým souhlasem je již sama nájemní smlouva.

Jaké možnosti má pronajímatel?
Dle nového občanského zákoníku má nájemník právo v případě nájmu bytu, nebo domu za účelem bydlení právo přihlásit se k trvalému pobytu a ani zákaz ve smlouvě tomu nezabrání. Pronajímatel se však nemá čeho obávat, protože trvalý pobyt nezakládá nikomu právo na užívání nemovitosti v případě porušení nebo ukončení nájemní smlouvy a současně pronajímatel následně nemá žádnou povinnost vůči nájemníkovi. Pokud by se po ukončení nájemního vztahu nájemník neodhlásil dobrovolně z trvalého pobytu, tak pronajímatel požádá příslušný obecní úřad, kde je evidována adresa jeho nemovitosti, aby odhlásil nájemníka z trvalého pobytu a to na základě ukončení nájemního vztahu. V případě, kdy nelze dohledat adresu, kam se bývalý nájemník odstěhuje a nebude s pronajímatelem komunikovat, bude přihlášen na adrese obecního úřadu.“
Mnoho vlastníků má také obavy z trvalého pobytu nájemce v případě, že by na nájemce v době trvání nájmu padla ruka zákona a bytem se vesele proháněl exekutor. Pokud se byt pronajímá nezařízený, problém v podstatě nenastane. Pokud je- doporučujeme pečlivě uschované doklady o koupi, darování či zapůjčení zařízení, dokládající vlastnictví jiných osob nežli nájemce
a důkladně zpracovaný předávací protokol o převzetí bytu, jeho stavu a zařízení ponechaném k užívání nájemci, podpořený fotodokumentací zařízeného prostoru. A svědek připodepsaný na protokolu taky není k zahození.

 

6.1.2016