Daň z nabytí nemovitosti (daň z převodu nemovitosti) 2019 / 2020

Po úspěšné koupi nemovitosti si můžete blahopřát. Ale s koupí se pojí i méně příjemné povinnosti a těmi jsou platby daní.

 

Koupě nemovitosti se týkají daně dvě. Jedna z nich, kterou vlastníci platí každý rok, je daň z nemovitých věcí, dříve nazývaná také jako daň z nemovitosti. Tou druhou a podstatnější je daň z nabytí nemovitosti, která právě letos prošla novelou zákona. Dříve se nazývala daň z převodu nemovitosti a té se v dalších řádcích budeme věnovat.

Kdo a kolik platí

Jak napovídá název, daň z nabytí nemovitosti platí nabyvatel, tedy ten, kdo nemovitost koupí. Je tomu tak od roku 2016, do té doby byla daňová povinnost na prodávajícím. Nicméně kupující byl v roli ručitele úhrady a pokud prodávající daň neuhradil, byla vymáhána po ručiteli. Výše daně činí 4 % z kupní ceny nebo z ceny odhadní, podle toho, která částka je vyšší. Pozor! Výpočet se vždy odvíjí od částky bez DPH, proto by měla být ve smlouvě vyčíslena.  

Kdo je od daně osvobozen

Existují výjimky, kdy můžete být od této daně osvobozeni. Nezáleží ani tak na vás jako na typu pořízené nemovitosti. Výjimka se vztahuje na případ, kde jde o první úplatné nabytí vlastnického práva k nemovitosti, resp. k dokončené nebo užívané jednotce v bytovém domě. Podmínkou je, aby jednotka nezahrnovala jiný nebytový prostor než garáž, sklep nebo komoru užívanou společně s bytem. Jednotka musí být vzniklá výstavbou, nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou bytového domu, a k prodeji musí dojít do pěti let od chvíle, kdy se stavba začala využívat. Laicky řečeno, výjimka se na vás vztahuje, pokud jde o první úplatné nabytí novostavby nebo jednotky, která vznikla rekonstrukcí, před níž neexistovala.

Letošní novela výjimky rozšířila

V letošním roce byl po dlouhých dohadech upraven zákon o dani z nabytí nemovitosti (dříve daň z převodu nemovitosti). Původní návrh na zrušení daně z nemovitosti neprošel, ale byla rozšířena část stávajícího osvobození od daně. Velké změny ale nečekejte. Podstatné je rozšíření výjimky, která se s platností od 1. 11. 2019 vztahuje nově i na bytové jednotky v rodinných domech, nejen v domech bytových. Tyto změny se týkají případů, kdy dojde k nabytí vlastnického práva po výše uvedeném datu.

Termíny přiznání a platby

I v případě, že jste od platby daně osvobození, musíte podat přiznání na příslušný finanční úřad. Pro tzv. nulové položky, značící nulovou daň je ale jiný formulář, na kterém nejsou výpočty výše daně, ale právě zdůvodnění osvobození. Termín pro podání je do 3 měsíců od nabytí nemovitosti, tj. od termínu, kdy byla nemovitost zapsána do katastru. Daň se platí vždy příslušnému finančnímu úřadu, pod který katastrálně spadá nabytá nemovitost.

V realitní kanceláři Unicareal zpracujeme přiznání k dani z nabytí nemovitosti a vypočítáme její správnou výši. Vše za své klienty vyřídíme a potřebné dokumenty podáme na příslušný finanční úřad.

 

Potřebujete poradit s prodejem nebo koupí nemovitosti?

NAPIŠTE NÁM:

(nebo volejte 541 211 876)

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře udělujete souhlas s využitím Vašich osobních údajů, které jsou obsaženy ve formuláři. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobnosti o nakládání s Vašimi osobními údaji a Vašich právech s tím souvisejících jsou obsaženy v zásadách zpracování a ochrany osobních údajů.

 

Autorem článku je Valerie Magić, jednatelka společnosti Unicareal s.r.o.

Valerie_Magic

20.12.2019Sdílejte na FB nebo Twitteru: