Konec roku 2023 přináší důležitou lhůtu pro aktualizaci záznamů v katastru.

Nemovitosti, u kterých není dostatečně identifikován vlastník, by měly propadnout státu.

Blíží se termín, kdy nemovitosti s nejasnými nebo nedostatečně identifikovanými vlastníky v katastru nemovitostí mohou přejít do vlastnictví státu. Do konce roku 2023 hrozí ztráta nemovitostí až 120 tisícům občanů České republiky, kteří se ocitnou v riziku v důsledku uplynutí desetileté lhůty stanovené novým občanským zákoníkem pro řešení nesrovnalostí v katastru nemovitostí.

Nesrovnalosti v katastru nemovitostí mohou mít vážné důsledky i v případě zdánlivých drobností, jako je chybějící datum narození nebo adresa vlastníka. V případě nedostatečně identifikovaných vlastníků mohou jejich nemovitosti přejít do vlastnictví státu. Tato opatření mají za cíl zvýšit transparentnost vedení katastru nemovitostí a předejít nejasnostem a konfliktům týkajícím se vlastnictví nemovitostí v důsledku historických chyb v záznamech.

Generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Kateřina Arajmu, vyzvala vlastníky nemovitostí, aby prověřili seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků na webových stránkách úřadu a ověřili, zda jim nebo jejich předkům nepatří nemovitosti, o které nevěděli.

Za nemovitost s nedostatečně identifikovaným vlastníkem v katastru nemovitostí se považuje taková nemovitost, která buď nemá zapsaného žádného vlastníka, nebo je zapsaný vlastník nedostatečně identifikovatelný. Tyto chyby vznikly především mezi lety 1948 a 1989, kdy byla evidence vlastnictví nemovitostí dočasně zrušena a katastr nebyl pravidelně udržován.

Na jaře letošního roku bylo v katastru nemovitostí evidováno 121 423 případů nedostatečně identifikovaných vlastníků, zahrnujících 342 952 položek. Jihomoravský kraj měl v té době 40 337 pozemků a 1 511 staveb bez správně zapsaného vlastníka, a 29 920 nedostatečně identifikovaných osob vlastnících nemovitosti.

Lhůta pro nápravu těchto nesrovnalostí vyprší k 31. prosinci 2023. Majitelé nemovitostí, jejichž záznamy v katastru nejsou v pořádku, mají poslední šanci tuto situaci napravit, než jejich nemovitosti přejdou do vlastnictví státu. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových během prvních čtyř měsíců letošního roku již pomohl s řešením 774 případů a zahájil šetření u 3 312 nemovitostí.

Pro majitele nemovitostí je klíčové zkontrolovat údaje v katastru nemovitostí a případné nesrovnalosti nahlásit katastrálnímu úřadu. Údaje o ohrožených nemovitostech lze nalézt ve veřejném seznamu, který vydává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových dvakrát ročně na svých webových stránkách.

Majitelé nemovitostí, kteří nejsou v katastru nemovitostí vůbec známi, by měli co nejdříve jednat, pokud mají podezření, že by mohli mít nárok na nemovitost po zesnulém předkovi. V takovém případě je nutné obrátit se na místně příslušný okresní soud s návrhem na zahájení či "obnovení" pozůstalostního řízení, který poté příslušné změny zaznamená u katastrálním úřadu.

Aktuální seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků a časté otázky k této problematice jsou k dispozici na webové adrese www.uzsvm.cz/niv.

Potřebujete poradit s prodejem nebo koupí nemovitosti?

NAPIŠTE NÁM:

(nebo volejte 541 211 876)

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře udělujete souhlas s využitím Vašich osobních údajů, které jsou obsaženy ve formuláři. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobnosti o nakládání s Vašimi osobními údaji a Vašich právech s tím souvisejících jsou obsaženy v zásadách zpracování a ochrany osobních údajů.

Autorem článku je Valerie Magić, jednatelka společnosti Unicareal s.r.o.

 

21.11.2023Sdílejte na FB nebo Twitteru: