Odhad tržní ceny nemovitosti

Tržní cenou nemovitosti se rozumí cena, která by byla dosažena při prodeji domu, bytu nebo jiného nemovitého majetku v obvyklém obchodním styku ke dni ocenění.

 

Jak postupujeme při výpočtu odhadu tržní ceny nemovitosti?

Majitel z odhadu tržní ceny zjistí, jak by si jeho nemovitost aktuálně stála na realitním trhu. Při odhadu ceny přihlížíme ke všem okolnostem, které mají na hodnotu nemovitosti vliv.

 

Pro stanovení tržní nebo také obvyklé ceny nemovitosti využíváme tři základní postupy:

  • metoda komparativní (porovnávací)
  • metoda výnosová
  • metoda nákladová

 

Komparativní (porovnávací) metoda

Abychom mohli využít pro výpočet odhadu ceny nemovitosti komparativní metodu, musíme mít k dispozici široké portfolio obdobných nemovitostí k porovnání, minimálně tři. Podmínkou je, aby byly tyto nemovitosti zobchodovány na realitním trhu v nedávné době ne delší než 12 měsíců zpětně a aby byla známa jejich skutečná prodejní cena. V některých případech lze k porovnání využít i nabídkovou cenu nemovitosti, která je uváděna v inzerci. V takové situaci ale musíme zohlednit případné snížení nabídkové ceny ve výši 5-35 % a to v závislosti na typu nemovitosti, lokalitě a dalších faktorech.

Výnosová metoda

V případech, kdy nemáme k dispozici dostatek podobných nemovitostí včetně jejich cen, využíváme pro stanovení odhadu obvyklé ceny výnos z předmětné nemovitosti, který lze za daných podmínek získat. Pro tento způsob ocenění je důležité, aby byly v dané lokalitě pronajímány obdobné typy nemovitostí a byla známa jejich cena pronájmu, a to buď skutečná nebo nabídková. V případě, že je známa pouze nabídková cena pronájmu, která je uváděna v inzerci, je nutné opět zohlednit její případné snížení v závislosti na trhu.

Nákladová metoda

Nákladovou metodu výpočtu odhadu tržní (obvyklé) ceny nemovitosti používáme v případech, kdy nemáme k dispozici pro porovnání dostatek prodaných nebo pronajatých podobných bytů nebo rodinných domů. Tento způsob výpočtu nelze využít v případě, že se jedná o odhad ceny pozemku. Pro správný odhad tržní ceny nemovitosti nákladovou metodou jsou důležité zejména bohaté zkušenosti a znalost trhu. V realitní kanceláři Unicareal s.r.o. vám díky dlouholeté praxi můžeme připravit odhad tržní ceny vaší nemovitosti i nákladovou metodou.

 

Potřebujete poradit s prodejem nebo koupí nemovitosti?

NAPIŠTE NÁM:

(nebo volejte 541 211 876)

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře udělujete souhlas s využitím Vašich osobních údajů, které jsou obsaženy ve formuláři. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobnosti o nakládání s Vašimi osobními údaji a Vašich právech s tím souvisejících jsou obsaženy v zásadách zpracování a ochrany osobních údajů.

 

Autorem článku je Valerie Magić, jednatelka společnosti Unicareal s.r.o.

Valerie_Magic

10.4.2019Sdílejte na FB nebo Twitteru: