PENB - občanka Vaší nemovitosti

Něco málo na úvod - zkusme se na tyto průkazy nemovitostí, jakousi občanku budovy dívat třeba i jako na užitečnou věc, která má slušnou vypovídací hodnotu. Je to prostě nová povinnost daná zákonem, ale pro to na ni nemusíme "zákonitě" nahlížet jako na nepřítele.

Něco málo na úvod - zkusme se na tyto průkazy nemovitostí, jakousi občanku budovy dívat třeba i jako na užitečnou věc, která má slušnou vypovídací hodnotu. Je to prostě nová povinnost daná zákonem, ale pro to na ni nemusíme "zákonitě" nahlížet jako na nepřítele.
A co si třeba připustit, že to nemusí být vůbec špatné opatření, které naopak může i pomoci se lépe a konkrétněji při práci s uvedenými údaji zorientovat?

Od kdy jsou PENB povinné a při jakých příležitostech?

Nespoléhejte se na různé a většinou i zkreslené informace z médií - vyhotovení PENB (průkaz energetické náročnosti budovy) je povinností ze zákona již od 1.1.2013.

Podle platného znění zákona č. 406/2000 Sb.o hospodaření energií, je nutno energeticky štítek zpracovat v těchto případech


A. Při nové výstavbě- PENB je součástí dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby.

B. Při prodeji budovy nebo její ucelené části (např. bytu) a při pronájmu celé budovy. Prodávající/pronajímatel má v takových případech povinnost:

  • předložit PENB možnému kupujícímu (nebo pronajímateli) před uzavřením smlouvy o koupi nebo pronájmu budovy
  • předat PENB kupujícímu (nebo nájemníkovi) nejpozději při podpisu smlouvy o koupi nebo pronájmu budovy nebo její části
  • zajistit, aby při pronájmu nebo prodeji byly ukazatelé energetické náročnosti podle PENB uvedeny v reklamních a informačních materiálech týkajících se prodeje/pronájmu.

C. Budovy užívané orgány veřejné moci (například krajské, městské a obecní úřady, budovy Policie ČR, městské policie, hasičů, soudy) s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2.

Jak se PENB kontrolují?

SEI (státní energetická inspekce) již kontroluje, kupující v mnoha případech vesele udávají inspekci prodávající, kterým zákon ukládá povinnost PENB novému majiteli předat a ten má právo se tohoto dožadovat až 5 let zpětně, kontroluje se také kvalita zpracování PENB a padlo již mnoho pokut - jen za poslední 2 roky proběhlo cca 18000 kontrol, bylo uloženo kolem 220 pokut, včetně nekvalitních zpracovatelů.

Jakou povinnost má realitní kancelář/prodávající při inzerci nemovitosti.

Povinnost uvest PENB - vzniká již při zahájení jakékoliv jakékoliv veřejné nabidky nemovitosti - tedy již při samotném zahájení inzerce, je nutné uvést energetickou náročnost získanou výpočtem, pokud majitel toto neposkytne - uvádí se "nejnižší" třída G , která de facto pouze napovídá, že vlastník nemá PENB - a přesně po tom inspekce půjde, doslova si tedy zve kontrolu..

Kde všude se PENB používá a k jakým příležitostem?

Průkaz nevznikl pouze za účelem prodeje, od r. 2009 se používá při ohlašování či rekonstrukci stavby, při jakémkoliv jednání s úřady v souvislosti s nemovitostí, např. i při výměně tepelného zdroje ( např. kamna za plynový kotel) pro účel získávání dotací, atd. Prodávající si musí uvědomit, že kupující má až 5 let na to aby si PENB vyžádal ( ať už z důvodu rekonstrukce, prodeje,...)

Co PENB přináší za informace?

V podstatě je to protokol, který sestavuje informace o technologii objektu - štítek deklaruje, průkaz informuje o tom jaká je spotřeba tedy maximální potřeba energií pro provoz daného objektu, Což neznamená, že budoucí či současný vlastník bude těchto hodnot skutečně dosahovat, jedná se o maximální potřebu energií na 1m2/rok/v kWh.

Zároveň však můžeme také vyčíst informace o celkovém technickém stavu budovy, průkaz který koresponduje s technickou konstrukcí budovy, supluje zčásti inspekci budovy. Významným způsobem deklaruje z čeho je postavena, jaký má "obal", kde jsou největší tepelné úniky, máme faktický stav s kulatým razitkem.

Je nemovitost s hodnocením G opravdu špatná, nebo jak lze toto hodnocení vnímat?

Nelze se řídit pouze písmeny, průkaz samotný je potřeba detailněji rozklíčovat. Můžeme vyčíst co by konkrétně obnášelo vylepšení stavu - jak velká investice, je to např. zateplení celé budovy, nebo např. zakoupení nového kotle? Tento dokument by skutečně měl zajímat všechny zúčastněné - tedy za předpokladu, že je kvalitně zpracován.

Jak probíhá zpracování PENB?

Návštěva nemovitosti cca 1,5-2 hod, vyplňuje se detailní dotazník, pod který se majitel na závěr podepíšeměří se, pořizuje fotodokumentace, majitel pokud má připraví dokumenty - např.projektová dokumentace - pokud není - musí se vše zaměřit, následné zpracování 4-5 pracovních dnů.

Co přináší novela zákona 406/2000 od 1.7.2015?

Vstupuje v platnost novela zákona č. 406/2000 Sb., která upravuje povinnost zpracovat energetické štítky (PENB).

Platí povinnost již při samotné inzerci - veřejné prezentaci nemovitosti nabízené k prodeji uvádět energetickou třídu a to pod pokutou až 100t. za každý jednotlivý případ, pro RK i samoprodejce.

Pokud nebude PENB dodán, musí se uvést nejnižší třída G - což krásně přitáhne všímavé oko kontrolora.. A udávací disciplína jistě bude v chodu i nadále...

Bytové domy už nemusí plošně zpracovat energetické štítky - tedy tato povinnost pro SVJ odpadá a už nemusí k určitému datu zpracovat PENB pro celý bytový dům.

Ale, pokud se v domě prodává byt-u větších domů velmi pravděpodobné - mělo by PENB majiteli bytu SVJ předat.

Jak lze přistupovat k informacím v médiích, že se PENB může nahrazovat fakturami a podobně?

Jednalo se pouze o náhradní lhůtu - novela zákona ukládá SVJ vyhotovení PENB- do doby než ho vlastník dostane se tímto vyúčtováním může "suplovat", tímto však není sejmuta povinnost ho vyhotovit.

Nerekonstruované domy postavené do roku 1947 nebudou k prodeji nebo pronájmu potřebovat energetický štítek - ale ruku na srdce, těchto nemovitostí je nejméně..

Kolik se doposud zpracovalo PENB za uplynulé 2 roky?

Za poslední 2 roky se vyhotovilo cca 56000 PENB, kontrola proběhla u 3500 průkazů, přičemž každý rok by se měla zkontrolovat minimálně pětina zpracovaných PENB za prošlé období- tedy kolem 10000 a není nic jednoduššího než si nechat malinko napovědět v rámci veřejné inzerce..

Jak přistupovat k nemovitostem, které se prodávají jako rozestavěné stavby bez č. p.?

Novostavby od r. 2009 by měly mít již průkaz hotov - dodává se při žádosti na SÚ, jinak obecně ano - vyhotoví se dle projektové dokumentace.

Musí být PENB vždy nebo existují nějaké výjimky?

Pokud je nemovitost vedená jako rekreační objekt, památka, při exekuci, dražbě, nebo i např. darování.

4.6.2015Sdílejte na FB nebo Twitteru: