Překvapení na listu vlastnickém – aneb „kdo a proč tu je?“

Duplicitní zápis na nemovitosti může být pro majitele nejen překvapením, ale i velkým problémem. Jedná se o situaci, kdy k jedné nemovitosti je zapsáno více vlastníků, aniž by se jednalo o spoluvlastníky. Jak je to vůbec možné? V tomto článku se podíváme na možnosti řešení duplicitního zápisu a poradíme, jak postupovat.

 

Co je duplicitní zápis a jak vzniká?

Duplicitní zápis na nemovitosti znamená, že jsou v katastru nemovitostí k nemovitosti zaneseny dva nebo více zápisů o vlastnících, které se navzájem vylučují. Z pohledu katastrálního úřad tak není jasné, která z uvedených osob je skutečným vlastníkem. Jde většinou o důsledek chyb a zápisů z minulosti, ať již chyb při zadávání údajů do katastru, neúplné dokumentace či nedůsledné dřívější evidence. Duplicitní zápis brání s danou nemovitostí disponovat, a to až do vyřešení otázky, kdo je skutečným vlastníkem nemovitosti.

duplicitida

 

Jaké máme možnosti řešení?

Řešením tohoto stavu je odstranění nejasnosti, která ze zapsaných osob je skutečným vlastníkem nemovitosti. Jsou možné dvě řešení:

1) dohoda mezi osobami, které jsou jako duplicitní vlastníci zapsáni – pokud se tyto osoby dohodnou, sepíší společně souhlasné prohlášení, kdo je skutečným vlastníkem a na základě tohoto souhlasného prohlášení katastrální úřad zápis v katastru nemovitostí opraví a odstraní tak duplicitní zápis.

2) pokud k dohodě mezi těmito osobami nedojde, popř. není některá z těchto osob kontaktní, pak je nutné obrátit se na soud s žalobou o určení vlastnického práva, kde je nutné soudu prokázat, proč zrovna osoba podávající žalobu je vlastníkem nemovitostí (tj. většinou doložit zpětně postupné nabytí nemovitostí).

Při řešení duplicitního zápisu doporučujeme svěřit celou záležitost právníkovi, který pomůže jak s případným vypracováním souhlasného prohlášení a nápravě zápisu v katastru nemovitostí, tak i sepsáním žaloby k soudu, pokud je to potřeba.

Závěr: Jelikož duplicitní zápis zpochybňuje vlastnictví nemovitosti, jde o závažný problém, který je nutné řešit. Bez vyřešení této záležitosti není vlastnictví nemovitostí jisté a nelze s nemovitostmi nakládat.

Řešení duplicitního zápisu závisí na možnostech, zda jsou duplicitně zapsaní vlastníci kontaktní a zda jsou schopni dospět k dohodě. Podle toho je nutno zvolit způsob řešení buď sepsáním souhlasného prohlášení nebo podáním žaloby k soudu.

Potřebujete poradit s prodejem nebo koupí nemovitosti?

NAPIŠTE NÁM:

(nebo volejte 541 211 876)

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře udělujete souhlas s využitím Vašich osobních údajů, které jsou obsaženy ve formuláři. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobnosti o nakládání s Vašimi osobními údaji a Vašich právech s tím souvisejících jsou obsaženy v zásadách zpracování a ochrany osobních údajů.

 

Autorem článku je Ondřej Pelikán, realitní analytik společnosti Unicareal s.r.o.

ondrej_pelikan

 

 

25.5.2023Sdílejte na FB nebo Twitteru: