Strašák „trvalého pobytu“: Co by měli vlastníci nemovitostí vědět

V realitních inzerátech se stále setkáváme se známou formulací – bez možnosti trvalého pobytu. Proč se vlastníci nemovitostí stále obávají zřízení trvalého pobytu a jaká z toho pro ně plynou rizika?

Je důležité si uvědomit, že z trvalého pobytu nevyplývají žádná práva k nemovitosti ani k jejímu vlastníkovi.

Proto může mít nájemce trvalý pobyt i v pronajatém bytě. Pokud má platnou nájemní smlouvu, nepotřebuje k jeho zřízení ani souhlas od majitele bytu.

Trvalý pobyt v místě skutečného bydlení má mnoho obhajitelných a zcela praktických důvodů, například snazší komunikace s poštou a úřady, přihlášení dětí do místně příslušné školky či školy nebo možnost rezidenčního parkování ve velkých městech.

Obavy pronajímatele pramení zejména z možnosti návštěvy exekutora. Exekutoři se řídí adresou trvalého pobytu a na tuto adresu také vyráží zabavit majetek nájemce. Přestože nemovitost majitele je chráněna vlastnickým právem, vybavení bytu exekutor zabavit může.

Vlastník nemovitosti má několik možností, jak této nepříjemné záležitosti alespoň částečně předejít.

  • Pronajmout nezařízený byt: Tímto způsobem se riziko minimalizuje.
  • Prověřit nájemníka předem i v průběhu nájmu na centrální evidenci exekucí: Výpis lze získat za poplatek na vybraných přepážkách České pošty, tak i online.
  • Podepsat si řádný předávací protokol: Na tom budou přehledně sepsány jednotlivé položky zařízení bytu, případně i fotodokumentace.
  • Uchovávat si účtenky: Zejména od spotřebičů a elektroniky.
  • Po odstěhování nájemce si ověřit, zda si již změnil adresu trvalého pobytu:

Pokud ne, může o to za určitých podmínek požádat sám pronajímatel. Trvalý pobyt lze zrušit ze tří důvodů, které plynou ze zákona:

  • Nájemníkovi skončil nájem, odstěhoval se a nový trvalý pobyt jinde si nevyřídil.
  • Nemovitost zanikla, byla odstraněna nebo přestala splňovat podmínky užívání za účelem bydlení.
  • Pronajímatel může navrhnout zrušení trvalého pobytu nájemníkovi, pokud se zjistí, že byl nahlášen na základě neplatných nebo dokonce padělaných dokladů.

Nutno ještě zmínit, že jiná situace je u podnájmu – tedy například v situaci, kdy je nájemník v pozici „podnájemce“, např.spolubydlícího , nebo se jedná o družstevní byt. Zde bez souhlasu majitele trvalý pobyt zřídit nelze.

Snad tento článek pomohl objasnit některé obavy spojené s trvalým pobytem v pronajatém bytě a jak se jim vyhnout nebo je alespoň minimalizovat.

Potřebujete poradit s prodejem nebo pronájmem nemovitosti?

NAPIŠTE NÁM:

(nebo volejte 541 211 876)

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře udělujete souhlas s využitím Vašich osobních údajů, které jsou obsaženy ve formuláři. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobnosti o nakládání s Vašimi osobními údaji a Vašich právech s tím souvisejících jsou obsaženy v zásadách zpracování a ochrany osobních údajů.

 

26.10.2023Sdílejte na FB nebo Twitteru: