Nájemní smlouva na dobu určitou

Pronajímatelé nejčastěji trvají na uzavření smlouvy na dobu určitou proto, aby se ujistili, že nový nájemce je seriózní osoba s dobrou platební morálkou. Pokud totiž uzavře smlouvu na dobu neurčitou a poté chce dát nájemci z nájmu bytu výpověď, musí doložit, že byl naplněn jeden z důvodů uvedených v občanském zákoníku.

Nejkratší smlouva na šest měsíců

Nájemní smlouva na dobu určitou umožňuje pronajímateli si nájemce ve vymezené době otestovat. Pokud s ním nebude spokojen, neprodlouží mu smlouvu. Nejkratší doba, na kterou lze nájem bytu platně sjednat, je šest měsíců. Většinou se však uzavírá na jeden rok. Zpravidla tedy pronajímatel s nájemcem podepíšou smlouvu na jednoleté období a poté prodlužují o další rok.

Pokud by však nájemce chtěl ukončit nájem dříve, nemá takovou možnost automaticky ze zákona. Je třeba, aby si tuto podmínku sjednal v nájemní smlouvě. Jedinou výjimkou je situace, kdy se po uzavření smlouvy životní okolnosti nájemce změní do takové míry, že po něm nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval. Může jít třeba o změnu místa zaměstnání vyžadující ze stávajícího bydliště výrazně delší cestování, nebo o změnu jeho sociální situace.

Na dotazy je třeba odpovídat

Pronajímatele budou před podpisem smlouvy o nájmu bytu zajímat podrobné informace o nájemci. Je to pochopitelné. Pronajímá svůj majetek a má právo vědět, kdo a jak ho bude užívat. Proto potenciální nájemce musí čekat a odpovědět například na otázky, kolik osob bude v bytě bydlet, zda vlastní domácí zvířata a jaká, zda budou v bytě kuřáci. Běžné jsou také dotazy na zaměstnání a pozici v něm, či na dluhy a exekuce. Běžně si již dnes pronajímatelé zjišťují informace na sociálních sítích. Pak stačí mít na svém profilu fotografie z divokého večírku a pronajímatel si rozmyslí, zda chce ve svém domě řešit stížnosti dalších nájemců na hluk a nepořádek.

V mnoha státech je naprosto běžné, že si pronajímatelé vyhrazují, zda v objektu mohou být domácí mazlíčci, či zda v objektu budou bydlet děti. V České republice nelze podle zákona takto nájem bytu podmínit. Nicméně je lepší si před podpisem nájemní smlouvy ujasnit s pronajímatelem vše potřebné, než po roce hledat nový byt.

Trvalý pobyt nezakládá další práva

Mnoho pronajímatelů se, bohužel, stále domnívá, že trvalý pobyt zakládá právo na užívání bytu. To však neplatí. Právo užívat byt má nájemce na základě nájemní smlouvy. Trvalý pobyt je pouze evidenční údaj a nevyplývají z něj žádná práva nájemce ani povinnosti vlastníka nemovitosti.

Nájemce se může k trvalému pobytu přihlásit i bez souhlasu pronajímatele. Úřad poté tento fakt pronajímateli oznámí. Ovšem i v tomto případě, jako v mnoha dalších, lze nájemci jen doporučit, aby se na tomto kroku s pronajímatelem domluvil. Jen tak lze od počátku nastavit slušné vzájemné vztahy, které jsou základem klidného soužití.

Výhod proč řešit pronájem nemovitosti přes poctivou a profesionální realitní kancelář se tedy nabízí hned několik. Majitel nemovitosti si ušetří čas s hledáním a prověřováním svého nájemníka a seriózní nájemník se může vyhnout pronajímatelům s nekalými úmysly. Právní servis a vypracování platných nájemních smluv se všemi povinnými náležitostmi je u férové realitní kanceláře samozřejmostí.

Potřebujete poradit s prodejem nebo koupí nemovitosti?

NAPIŠTE NÁM:

(nebo volejte 541 211 876)

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře udělujete souhlas s využitím Vašich osobních údajů, které jsou obsaženy ve formuláři. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobnosti o nakládání s Vašimi osobními údaji a Vašich právech s tím souvisejících jsou obsaženy v zásadách zpracování a ochrany osobních údajů.

7.10.2020Sdílejte na FB nebo Twitteru: